Skolen for gode relasjoner

Relasjonsskolen er for deg som ønsker å ta vare på og styrke relasjonene til dem som er viktige i livet ditt. Enten du har gode relasjoner som du vil ta vare på, enten du opplever problemer i forholdet til partneren din eller til andre som står deg nær, eller du først og fremst vil utvikle din relasjonskompetanse. Et av våre kurs kan være det du trenger.

Våre nære relasjoner er i høy grad med på å forme hvem vi er, i egne og andres øyne. De viktigste relasjonene utgjør en uatskillelig del av vår identitet og danner utgangspunkt for noen av de mest grunnleggende sosiale rollene vi innehar. Lever vi i et parforhold, for eksempel, vil relasjonen til partneren være en sentral del av historien om oss selv. På samme måte som det å være foreldre eller besteforeldre er med på å definere identiteten vår.

Helsefremmende

Hvordan vi har det i våre nære relasjoner er med å prege vår livskvalitet og vår fysiske og psykiske helse, og kan til og med påvirke hvor lenge vi lever. Det å ha gode og trygge relasjoner til våre nærmeste er blant de mest lykkebringende og helsefremmende faktorene i livet. Derfor er det så viktig å ta vare på de nære relasjonene, forebygge at det oppstår problemer og ta aktive grep når vi får utfordringer.

Mange typer relasjoner

Relasjonsskolen er en ideell organisasjon som drives av parterapeut og relasjonspedagog Bjørk Matheasdatter og professor i psykologi Frode Thuen. Begge kjent, blant annet fra sine artikler i henholdsvis Dagbladet Magasinet og A-magasinet. Nå har du mulighet til å bli kurset av begge på Relasjonsskolen.

Bjørk Matheasdatter

Jeg parterapeut og relasjonspedagog, og har kontor rett bak slottet i Oslo. Min drivkraft er troen på kjærligheten og vissheten om at vi trenger noen å elske og bli elsket av. Gjennom tjue år har jeg holdt svært mange parkurs, blant annet som fast kursleder for Modum Bad. Jeg skriver spalte om kjærlighet og relasjoner i Dagbladet Magasinet, og holder mange foredrag landet rundt. I 2017 ga jeg ut boken «Å elske og bli elsket – hvordan ta vare på kjærligheten» på Gyldendal. Gjennom fakta fra forskning og praktiske tips, fortellinger fra par jeg har møtt og eget liv, lyrikk og litteratur forsøker jeg å gi deg som leser det viktigste vi trenger vite om kjærlighet. Uansett om du leser det jeg skriver eller møter meg som kursleder, ønsker jeg å gi deg noe du kan ha nytte av i livet ditt.

Frode Thuen
Relasjonslærer

E-post Les mer om Frode

Frode Thuen

Jeg er utdannet psykolog og jobber som professor i psykologi ved Senter for kunnskapsbasert praksis ved Høgskolen på Vestlandet, og som parterapeut ved Fana psykoterapisenter i Bergen. Siden 2006 har jeg hatt en ukentlig samlivsspalte i A-magasinet (helgebilag til Aftenposten, Bergens Tidende, Stavanger Aftenblad og Fedrelandsvennen), hvor jeg mottar og svarer på spørsmål fra leserne. Jeg har også skrevet og bidratt til en lang rekke bøker om familie- og samliv, senest «Harde fakta om livet, døden og kjærligheten«, fra  2018. Jeg opptrer ellers hyppig som samlivsekspert i ulike medier, og har en omfattende foredrags- og kursvirksomhet.

Hør parterapautene Bjørk Matheasdatter og Frode Thuen fortelle om hvorfor de valgte å starte opp Relasjonsskolen: 

Gode relasjoner det viktigste du har i livet

Våre nære relasjoner er i høy grad med på å forme hvem vi er, i egne og andres øyne. De viktigste relasjonene utgjør en uatskillelig del av vår identitet og danner utgangspunkt for noen av de mest grunnleggende sosiale rollene vi innehar.

Lever vi i et parforhold, for eksempel, vil relasjonen til partneren være en sentral del av historien om oss selv. På samme måte er det å være foreldre eller besteforeldre med på å definere identiteten vår.

Gode relasjoner er helsebringende

Hvordan vi har det i våre nære relasjoner er med å prege vår livskvalitet og vår fysiske og psykiske helse, og kan til og med påvirke hvor lenge vi lever. Gode og trygge relasjoner til våre nærmeste er blant de mest lykkebringende og helsefremmende faktorene i livet. Derfor er det så viktig å ta vare på de nære relasjonene, forebygge at det oppstår problemer og ta aktive grep når vi får utfordringer.

Sponset av Bufdir

Relasjonsskolen er en ideell organisasjon. Vår målsetning er å drive opplysning og opplæring om spørsmål knyttet til nære relasjoner – fortrinnsvis mellom kjærester, samboere og ektefeller, mellom foreldre og barn, og mellom familiemedlemmer for øvrig. Vårt arbeid er støttet av barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), og vi kan derfor holde en nokså rimelig pris på våre kurs.

Flere retninger

Det teoretiske grunnlaget er hovedsakelig hentet fra emosjonsfokusert parterapi, men bygger også på kognitive nevrovitenskap, samt på atferdsterapeutiske og mentaliseringsbaserte prinsipper og tilnærminger. Oppsummert kan vi si at kurset er utviklet med bakgrunn i forskningsbasert kunnskap om hvilke faktorer som påvirker parforholdet, og erfaringskunnskap om hvordan denne forskningen kan formidles på en mest mulig gjenkjennelig og engasjerende måte for par i ulike faser av samlivet og i ulike livssituasjoner.