Frode Thuen

Jeg har vært faglig opptatt av samliv og familiespørsmål siden tidlig på 1990-tallet, i første omgang knyttet til et stort forskningsprosjekt om etterlattes sorg etter dødsfall i den nære familien. Etter hvert utvidet vi fokus til å inkludere reaksjoner også på skilsmisser. Parallelt med dette etablerte jeg også en privat praksis på deltid hvor jeg i all hovedsak jobbet med problemer knyttet til parforhold og samliv og samarbeid mellom foreldre som ikke bor sammen. Denne praksisen har jeg hatt i alle år siden, en til to ettermiddager og kvelder i uken.

Forskningsmessig har jeg særlig vært opptatt av tre hovedtema; hvordan vi best kan ta vare på våre parforhold og samliv – både gjennom å delta på samlivskurs og ved å gå i parterapi; hvilke faktorer som påvirker hvordan vi har det med våre partnere; og psykososiale og helsemessige konsekvenser av samlivsproblemer og samlivsbrudd. Jeg har også hatt et spesielt fokus på utroskap, og ga blant annet ut boka Utro. Om kjærlighetens bakgater i 2006. Som forsker har jeg for øvrig vært involvert i mange ulike prosjekter, blant annet den store Mor & Barn Undersøkelsen (MoBa) som Nasjonalt folkehelseinstitutt står bak. Her har man fulgt over 100 000 mødre (og nesten like mange fedre) og deres barn fra tidlig graviditet til barna kommer i skolealder. Jeg har hatt ansvar for tre delstudier knyttet til MoBa, hvor vi har sett på ulike sider ved samlivet og foreldreskapet under graviditeten og gjennom de første tre leveårene.

Jeg driver også utstrakt veiledning, undervisning og foredrag– og kursvirksomhet innenfor disse temaene. Jeg har blant annet vært ansvarlig for en etterutdanning i parterapi ved Høgskolen på Vestlandet, og jeg underviser regelmessig om parterapi for familieterapi-studenter og psykologistudenter. Jeg har også veiledet en rekke ferdig utdannete familieterapeuter og psykologer som ledd i deres videreutdanning i parterapi.

Utover dette har jeg holdt et par hundre foredrag om familie og samliv de siste 10-15 årene. I den senere tid har jeg jobbet mye med faglig formidling i samarbeid med kulturarbeidere og kunstnere. Blant annet gjennom samarbeid med musikere som Kaia Huuse og Engegårdkvartetten, hvor vi har kombinert konserter og foredrag. Jeg har også hatt et lignende samarbeid med dansere fra Norges Danseskole, og jeg har holdt åpningsforedrag i forbindelse med kunstutstillinger, og hatt samtaler med skjønnlitterære forfattere på litteraturfestivaler og –litteraturhus en rekke steder i landet. Likeledes har jeg samarbeidet med skuespillere som har dramatisert sentrale tema i forbindelse med mine foredrag.

Som kursholder på parkurs har jeg først og fremst erfaring sammen med Bjørk, som er en svært erfaren kursholder. Jeg begynte å samarbeide med henne i 2010, og siden den gang har vi holdt flere kurs sammen hvert år.

Ellers har jeg siden 2006 hatt en ukentlig spalte om familie og samliv i A-magasinet, som distribueres gjennom fire av de største Schibsted-eide avisene; Aftenposten, Bergens Tidende, Stavanger Aftenblad og Fædrelandsvennen. Jeg opptrer i tillegg ofte som ekspert-informant i ulike medier, både aviser, tidsskrift, radio og TV.

Bjørk om Frode:

Da jeg traff Frode første gang for over ti år siden, var jeg litt sjenert fordi han hadde en så profilert rolle som professor og samlivsekspert. Men Frode viste seg å være svært hyggelig og lett å snakke med. Han har stor respekt for andre fagpersoner og er ydmyk i sin tilnærming. Frode er en svært åpen person som hele tiden søker ny kunnskap, og han har klisterhjerne når det gjelder forskning. Det er et privilegium å få kjenne og jobbe sammen med en så åpen og raus kunnskapskilde.

Mange kursdeltakere trekker fram at vi utfyller hverandre både i form og innhold, og det tror jeg også er vår store fordel. Vi har svært berikende og morsomme samtaler og diskusjoner, og vi ringer hverandre ofte for å drøfte faglige spørsmål. Vi er absolutt ikke enige om alt, men vi har respekt for hverandre og høster stor nytte av meningsbrytningene. Vi opplever begge at vi har noe å lære av hverandre, og sammen med åpenhet tror jeg denne gjensidige respekten er grunnleggende for at samarbeidet vårt er så godt.

Når vi holder kurs sammen finner vi rekreasjon på hver vår måte. Frode stikker ut på tur, mens jeg dukker ned i bassenget om det finnes. I disse stille stundene gjør vi oss våre tanker, som vi gjerne drøfter med hverandre over middagen. Slik utvikler vi hele tiden kursene etter de erfaringene og refleksjonene vi gjør oss.

Frode har mer kunnskap om forskning på relasjoner og parforhold enn de aller fleste i Norge. Men som Frode selv sier: «Det hjelper ikke å være intelligent hvis du ikke er riktig klok.» Det er jeg helt enig i, og det er først og fremst Frodes klokskap som gjør at at jeg liker å jobbe med han. Men aller viktigst er det at Frode virkelig bryr seg om deltakerne vi har på kurs. Han møter alle med varme og interesse.